Teke glědajucy na notowy tekst raźona publikacija

Awtor: Sebastian Elikowski-Winkler stwórtk, 25. junij 2020
Dawno wupśedany spiwnik „Dolna Łužyca spiwa“ jo Gregor Kliem rozšyrił a nowo zestajał.

Pśed krotkim we Ludowem nakładnistwje Domowina wudana zběrka spiwow „Dolna Łužyca spiwa“ jo rozšyrjony nowy nakład zběrki samskego mjenja z lěta 2008, kótaraž jo wušej togo 2015 ako app wujšła. Radny a naglědnje wugótowany nowy nakład jo teke glědajucy na notowy tekst kradu raźona publikacija. Wóna jo pśirucna, wugótowana z měkeju wobalku a pasujo derje do kapse. Z teju kwalitu su publikacije póžedane a witane.

Rozšyriła jo se zběrka mjazy drugim ze znatymi ludowymi a swěźeńskimi respektiwnje cerkwinymi spiwami. To by dejali wudawarjam pśilicyś glědajucy na to, až žedne z pśidanych spiwow su źe pśez diwersne interpretacije wšakich wuměłcow a teke pśez pšawidłowne wusćełanja w dolnoserbskem programje rbb napšawdu derje znate.

Teke dosć derje znate spiwy z drugich regionow su se do teje zběrki pśinamakali (na pśikład „Ow, ty wjasoły“). Móžomy groniś, až su se wóne spiwy we Serbach w Dolnej Łužycy adaptěrowali. By se pak teke žycył, až by taki nowy nakład teke druge žanry ako šlagry, popowu muziku a tak dalej wobmyslił.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś