Bronza za rejowaŕsku kafejownju Kral

Awtor: pm DSG stwórtk, 25. junij 2020
Z Města/Cottbus. Za tym, až jo dobyła w maju pśi krajnem „JUNIOR“-wuběźowanju, jo se wuknikojska firma Dolnoserbskego gymnaziuma „Lutkitours“ teke pśi zwězkowem wuběźowanju z wuspěchom wobźěliła. Jo dobyła bronzu za swój projekt rejowaŕskeje kafejownje Kral. Pśewjadli su to wukniki 11. rědownje w ramiku pówołańskeje a studijneje orientacije w pśedmjaśe „seminarny kurs“ pód wjednistwom ceptarja Guido Kabiš. Wobchodowa ideja, ako su se wumyslili a zwopšawdnili, jo była slědujuca: Su pšosyli kuždy drugi stwórtk seniorow do šulskeje kafejownje na kafejpiśe, samo pjacony tykańc a rejowanje. Wuknice su gósći w serbskej źěłowej drastwje pówitali a su, kaž teke te wukniki, sami tejerownosći ze seniorami jaden wobskócyli. „Pódla nazgónjenjow we pśedewześaŕskem wobłuku su wuknice a wukniki w rozgronach ze ,staršymi semestrami‘ wjele dobyli: Rozměśe za staršu generaciju, doglědy do zajmnych žywjeńskich tšojenjow. Smy wósebnje gjarde, až smy mógali z tym socialnym pśistupom pśeznaniś“, zespomina Guido Kabiš.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś