Kokoty 2020 – ně abo jo?

Awtor: Horst Adam stwórtk, 25. junij 2020
Kokot 2018 w Strobicach/Ströbitz: Kral jo wupytał swóju kralowku. Foto: Horst Adam

Z Dolneje Łužyce/Niederlausitz. Buźomy lětosa dožywiś, kak młoźina w serbskich jsach kokota łapjo a zabijo abo wó kołac rejtujo? Pópšawem sćo mógali kužde lěto južo w juniju w Nowem Casniku cytaś, źo a ga woplěwaju w juliju, awgusće a w septembrje toś te rědne a woblubowane žnjowne swěźenje. Lětosa pak musyśo bóžko hyšći na to cakaś, a to jadno pak jo južo jasne, až tenraz ta lisćina z kokotowymi terminami dawno tak dłujka njebuźo.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś