„Šanse za Witaj-góle w towarišnosći“

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 18. junij 2020
Šewelisowe w Rownem, w lěśe 2007. Šewelisowe

W lěśe 2019 jo serbske wědomnostne towaristwo Maćica Serbska wóspjet wupisała Maćizne myto: Myto Arnošta Muki za študańce a absolwent*ki uniwersitow abo wusokich šulow, Myta Michała Hórnika za wuknice a wukniki górnołužyskich gymnazijow a Myto Bogumiła Šwjele za wuknice a wukniki dolnołužyskich gymnaziumow. Prědny raz pó zawjeźenju pósćenja Maćicnych mytow su se kandidatki a kandidaty we wšych tśich kategorijach pśizjawili. Mimo głownych mytow se pósćiju teke lětosa spěchowańske myta. Z tym wuraznijo Maćica Serbska swójo pśipóznaśe za wusoki niwow wšyknych zapódanych źěłow. Za kuždu kategoriju jo była separatna pósuźowańska komisija wuzwólona, jo Maćica Serbska w maju 2020 k wěsći dała.

Myto Arnošta Muki jo dostała Anna Měrćinowa za pśinosk „Alois Andritzki - Märtyrer des sorbischen Volkes. Die Mehrdeutigkeit eines Heldennarrativs nach dem 2. Weltkrieg.“ Dalej su dostali Franciska Grajcarekec, Charlotte Kušcyc a Damian Dyrlich spěchowańske myto. Ten dolnoserbski pśinosk Charlotty Kušcyc z Dešna pśedstajijomy w pśiducem Casniku.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś