Žywjenje njejo carno-běłe

Awtor: Michał Machura stwórtk, 11. junij 2020

Ceły swět jo pótrjefjony wót korona-pandemije, na wšaki part. Tšašna chórosć jo na pśikład mócnje trjefiła město Bnei Brak w Israelu. Wšake medije su ortodoksnym Žydam winu dali, až jo tak daloko pśišło. Rozmjej: W Bnei Brak bydli wjele ortodoksnych Žydow. To jo komentěrował Michał Machura z togo města w dolnoserbskej rěcy:

„Žywjenje njejo carno-běłe. Cłowjek dej wěriś, rownož njedajo žednych dopokazow, kenž by tu wěry zwopšawdnili. To jo pśedewšym rozsud wóle, to njejo zacuśe. Dajom pśikład za to: Ako jo se swěźeń pasah bližył, spomnjeśe na wulichowanje wót Egyptojskeje, jo se korona na israelske město Bnei Brak waliła. Familije su howko wjelike: niźi źaseś źiśi kužda, město Bnei Brak jo bejnje małke napśeśiwo drugim bogatym městam w Israelu. Žeden źiw njejo, až pla nas jo se ten wirus tšašnje rozšyrił.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś