Namšy za śěło a dušu

Awtor: Georg Zielonkowski, Stefanie Krawcojc stwórtk, 11. junij 2020
Kólasa su směli blisko stojaś pśed cerkwju w Depsku. Namšarje nutśi we tej cerkwi su dejali wótstawk doźaržaś. Foto: Georg Zielonkowski

Korona-pandemija jo južo wšake změniła, a teke pśetergnuła młogu tradiciju w cerkwinych wokrejsach. Jadna pótrjefjona tradicija jo była namša na Majberku, ako howacej su swěśili stupny stwórtk. Wóna jo wupadnuła, město togo su wósadniki se wudali na kólasowaŕsku turu w etapach. Luźe su jěli namšu do cerkwjow w Žylowje, Dešnje, Depsku a Rogoznje. Na kuždej staciji jo był program, ako jo trał 20 minutow. Pótom su se wšykne zasej wupórali, do dalšneje cerkwje. Kuždu 40. minutu jo program we wótpowědnych cerkwjach wótnowotki zachopił.

Prědne stupno- swěźeńske kólasowanje

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś