Na tej za dobru lawnu w serbskem běrtylu

Awtor: Viktor Zakar stwórtk, 21. maj 2020
Tejownja „Oblomow“ na Serbskej droze.

Z Města/Cottbus. „Dobry źeń. Witajśo k nam. Žycym Wam wjele wjasela pśi piśu teja“, z wjelgin dobrym wugronom strowi wobsejźaŕ Hagen Stoletzki w serbskej rěcy gósći tejownje „Oblomow“, jolic zgónijo, až se za serbsku rěc zajmuju abo serbski powědaju. Ma pódpěru swójeje manźelskeje Uty. Jeju pśedawaŕnja teja a kafeja pśi pomniku Nykusa a drugich bajkowych figurow jo mjaztym wordowała znamje města.

„Oblomow“ stej manźelskej załožyłej 1993 w Barlinju. Pózdźej stej kśěłej namakaś měrnjejše město za žywjenje ako głowne město a stej se za Chóśebuz rozsuźiłej. Wót 2001 lažy tejownja w Chóśebuzu – nejpjerwjej na pasažy pśi Grodojskej cerkwi (něnto synagoga) a pózdźej až do źinsa na Serbskej droze 2.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś