Dobra žywa dolnoserbska rěc – jogo wjelika starosć

Awtor: Horst Adam stwórtk, 21. maj 2020
2018 jo swěśił Casnik swóje 170. narodniny w Domowniskej śpě w Bórkowach. To jo był teke za Gregora Wieczoreka wjelgin rědny źeń. Foto: Michael Helbig

Wót lěta 1848 maju Dolnoserby swój Casnik – jano pó lětach 1933 a krotki cas pó Drugej swětowej wójnje nic. Pśecej su to byli głowne abo zagronite redaktory, ako su sami abo gromaźe z drugimi kuždy tyźeń jaden raz Casnik pisali. Dogromady jo jich było dwanasćo wósobinow, ako su měli taki zagronity a cesto śěžki nadawk. Mina Witkojc jo była jadnučka žeńska, k tomu jadnasćo muskich. Slědny w tom dłujkem rěźe jo był Gregor (Grzegorz) Wieczorek, ako jo z lěta 2004 až do apryla 2020 redakciju nawjedował. To groni: pśisamem 16 lět dłujko jo ako šefredaktor wažnje sobu póstajił niwow Nowego Casnika.

Cytaŕki a cytarje su mógali toś kuždy tyźeń pósuźowaś, kak jo ten nadawk dopołnił, a to se wě, teke ceła dolnoserbska zjawnosć. Teke ja ako jogo pśedchadnik som był kuždy tyźeń narski, kak jo Gregor swój wažny serbski amt wugbał a zastojał.Tak ako kuždy wót tych dwanasćo „głownych“ casnikarjow jo měł teke wón swójske pśedstajenja a ideje za Casnik. A to se wě, pśi tom swóje pócynki a njepócynki, tak ako jo to raz dolnoserbski faraŕ a ceptaŕ Herbert Nowak wó swójom dłujkem žywjenju zwěsćił.

artikel pógódnośiś
(1 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś