W Janšojcach maju dobre wuměnjenja

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 21. maj 2020
Nutśi pśi źurjach jo darc z desinfekciskim srědkom (na pšawem boku).

Z Janšojc/Jänschwalde. W Bramborskej źo wjele źiśi zasej do šule, nanejmjenjej pór dnjow wob tyźeń. W zakładnych šulach, na pśikład w Janšojcach, maju gólcy a źowća šesteje rědownje wót stwórtego maja zasej wucbu, wukniki pěteje rědownje wót 11. maja. Źiśi prědnych styrich šulskich lět mógu se wót stwórtego maja wobźěliś na tak pomjenjonej prezencnej wucbje. Ta slědna njejo regularna wucba, ale źiśi wobźěłaju pedagogiski material z ceptarjami. To groni w někotarych chóśebuskich šulach, až źiśi do stwórteje rědownje du na dwěma dnjoma w tyźenju do šule, źož maju dwě góźinje wucbu. Na Janšojskej zakładnej šuli „Krabat“ maju na pěś dnjach w tyźenju prezencnu wucbu, pśecej styri góźiny. W jadnotliwych kupkach jo šesć do sedym źiśi. Krabatowa šula to derje mejstrujo, jo direktorka Manuela Pyrczekowa nam groniła: „Mamy dosć personala, to zwónoźijomy.“ Prezencna wucba jo dobrowólna, tam du w Janšojcach źiśi z prědneje do tśeśeje rědownje. Wóna jo wósebnje wusměrjona na tych, ako doma jano śěžko wuknu. „Mamy ga dobry kontakt k starjejšym“, groni direktorka Pyrczekowa.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś