Su online filmowe projekty pśepowědali

Awtor: Jill-Francis Ketlicojc/pm stwórtk, 21. maj 2020

Z Łužyce/Lausitz. W lěśe 2015 su w ramiku Filmowego festiwala Chóśebuz załožyli „Łužycafilm|Serbsko-nimsku filmowu seś“ („Łužycafilm|Sorbisch-deutsches Filmnetzwerk“). Ta seś dej łužyske filmarje Bramborskeje a Sakskeje gromadu wjasć, jich dalej kubłaś a pomagaś, aby jich projekty „widobne“ byli. Tak se wót togo wótmějotej kužde lěto dwě seśowej zmakani, jadno w ramiku Filmowego festiwala Nysa (NFF), jadno w ramiku Filmowego festiwala Chóśebuz. Lětosny 17. Filmowy festiwal Nysa, ako spócetnje jo dejał se wótměś srjejź maja, jo se dla korona-krize pśesunuł w krotšej warianśe na cas wót 24. do 27. septembra. Ale to k tomu planowane seśowe zmakanje w maju njejo wupadnuło! W gromadnem źěle z Filmowym festiwalom Nysa a Filmowym festiwalom Chóśebuz jo Załožba za serbski lud slědny stwórtk a pětk tśi online-workshopy w ramiku mjaztym źasetego zmakanja Serbsko-nimskeje filmoweje seśi zarědowała. 37 filmowarjow jo se tam wobźěliło.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś