Pśed 75 lětami: Kóńc wójny a kapitulacija „Tśeśego rajcha“

Awtor: Nowy Casnik stwórtk, 07. maj 2020

Lěc powědamy wót „góźiny nula“, kóńca wójny abo wulichowanja wót nacionalsocializma, teje nimskeje warianty fašizma, jo pśecej wěc perspektiwy. Fakt pak jo a wóstanjo, až su jadnotki

1. Ukrainskeje fronty pód nawjedowanim maršala Konjewa a

2. Pólskeje armeje pód generalom Świerczewskim slědne zwěstki nimskego wójska we Łužycy rozbili. Z tym su sobu twórili wuměnjenje za kapitulaciju nimskego wójska (Wehrmacht) w nocy wót 8. do 9. maja 1945 w Barlinju-Karlshorst. Až njejo to šło bźez woporow, materielnych škódow a njespšawnosćow, jo jasne. Wjele tych ruskich a pólskich wójakow inkluziwnje drugich narodnosćow njejsu na teritoriumje swójogo kraja w slědnych lětach nic drugego dožywili ako smjerś, złosnisku namóc a znicenja w zmysle nacistiskeje politiki „spaloneje zemje“ (verbrannte Erde).

Kak su serbske luźe

kóńc wójny zaculi?

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś