15lětny jubilej serbskeje kazni w cerkwi

Awtor: Marija Elikowska-Winklerowa a Gregor Wieczorek stwórtk, 23. apryl 2020

Ewangelska cerkwja Barliń–Bramborska–šlazyńska Górna Łužyca (EKBO) jo nawłos źinsa pśed 15 lětami serbsku cerkwinu kazń wobzamknuła: Jeje połne mě zni „Kazń dla cerkwinego źěła ze Serbami“. We njej jo wustajone, až serbska rěc we łužyskich wósadach dej se woplěwaś, zdźaržaś a we praksy nałožowaś. We prědnem paragrafu jo kradu wustajone, co jo z tym měnjone: To su serbske namše, dušowpastyŕstwo, źěło z młoźinu, serbske cerkwine dny a ekumeniske kontakty k Pólskej a Českej, kaž teke wuwucenje teologow. Cesnoamtski zagronity za Serbow a wósebna pśirada dejtej to źěło pódpěraś. Serbske zastupniki deje we krajnej synoźe a wokrejsnych synodach wobźělone byś. Krajna cerkwja a cerkwine krejze deje za swójim pśemóženim serbske wósadne źěło teke z pjenjezymi pódpěraś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś