W Barbuce jo tenraz jano małe jatšowne spiwanje se wótměło. Spiwali su how (wótlěwa) Anja Stubenhöferowa z Barbuka, Diana Šejcowa z Hochoze a Marion Knorrowa z Husa. Njejo problem był, wótstawk doźaržaś, aby ta rědna tradicija tek lětosa se woplěwała. Dom

Awtor: Torsten Simmula stwórtk, 23. apryl 2020
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś