komentar

Dowěriś w śichem tyźenju

Awtor: Bernd Pittkunings stwórtk, 16. apryl 2020

Jatšy su swěźeń dowěry. Zakład teje dowěry jo kśesćijanam górjejstawanje Jezusa Kristusa. Zwězkowy prezident Frank-Walter Steinmeier jo nas śichu sobotu wó to pšosył, aby my w casu corony kněžaŕstwoju dowěrili. Bóžko njejo to lažko, dokulaž ako lajk njewiźiš pśecej cerwjenu nitku w hektiskich akcijach kněžecych.

Tak jo we samskem tyźenju ministaŕ za góspodaŕstwo Peter Altmaier se rozgórił, až někotare banki njedawaju małym pśedewześam w běgu corona-krize kredity, lěcrownož wón jo to zlubił. Ako wukubłany jurist jo kněz Altmaier pśi tom snaź zabył, až nejwětšy zakład a z tym móc kapitalistiskego systema njejo kněžaŕstwo, ale kapital. Ten jo płošywa sarnja, kótarejž se njoco ako kredit pla błośańskego kjarcmarja bydliś. Móžno, až njejo se kněz Altmaier dowěrił, swójogo kolega Jensa Spahna, ministarja za strowotu a wukubłanego bankowego pśekupca, wó radu pšašaś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś