BÓŽE SŁOWO

Kristus jo górjej stanuł!

Awtor: Nowy Casnik stwórtk, 09. apryl 2020

Ja běch humarły, a glědaj, ja som žywy do nimjernosćow tych ni­mjernosćow, a mam te kluce teje hele a teje smjerśi.

(husoke zjawjenje sw. Jana 1, 18)

Chóre luźe se zasej strowje. Pó tych złych powěsćach slědneg casa nastanjo k jatšam nowa naźeja.

Na swěźenju górjejstawanja póznajomy zjawnje, až smjerś njedobydnjo. Natura hokoło nas mócujo našu wěru: Ze wšyknymi smysłami ga cujomy a wiźimy, až wóna se buźi k žywjenju. Južo naše wóścy su we njej wiźeli Bóžy palc a gronili: „We knigłach natury dejš pilnje lazowaś“.

Pósoł Pawoł groni we lisće na Romarjow, až ceła stwóŕba caka a zdychujo a se procujo – wóna buźo licha wucynjona wót stłaśa .

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś