Powěsći

Serbska wósada změjo swójo zmakanišćo

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 26. měrc 2020

Ako zakład jadnogo zmakanišća serbskeje wósady budu rumnosći w Chmjelowje najmjete. W něgajšnem faraŕskem domje pla Zinzendorfoweje cerkwje změjo Towaristwo za serbsku rěc w cerkwi běrow, mały archiw a śpu za zmakanja. Realizacija dej byś južo w nalěśu.

Planuju wulět do luboraskich stronow

Pśedsedaŕstwo Towaristwa za serbsku rěc w cerkwi jo diskutěrowało pśigótowanje wulěta serbskeje wósady. Take wulěty maju južo dobru tradiciju. Lěc to buźo lětosa móžno, wótwisujo wót dalšnego wuwiśa pandemije. Dotychměst jo planowane, 17. maja se z busom wupóraś do luboraskich stronow, źož kśě se wopóznaś z wótměnjateju, teke serbskeju, historiju teje wokoliny.

Jatšowna namša buźo, ale mimo namšarjow

Serbska jatšowna namša w Picnju buźo lětosa nejskerjej mimo namšarjow, dla koronawirusa. Na kuždy pad buźo se wusćełaś ako kužde lěto w serbskem rozgłosu rbb.

Nowy „Nowy wósadnik“ jo wujšeł

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś