Bjatowanje pomožo – słowo biskupa k śichemu casu

Awtor: biskup Christian Stäblein stwórtk, 26. měrc 2020
Take plakaty su něnto we wósadach cerkwje EKBO hupowjesone. My smy ten plakat za originalom wótnowotki hugótowali, na serbski. Grafika: NC

Lube bratśi a sotśi,

koronawirus pśima dlej a dalej hokoło se, a my smy hubójane. Wjele se te dny cyni, wjele hustawjenjow a hukazow se hobzamknjo. My hopytujomy naše bliše a sami se pśed teju tšachotu hoplěwaś, tak derje kaž jo móžno. Lody se zacynjaju, gromady su wótpowěźone a zakazane. Jo, teke my musymy namše wótpowěźeś. To napórajo nam starosć, to bóli. Take njejsmy hyšći dolabowali. Ale to cynjenje jo to jadnosame pšawe. Pśeto cłowjecne strowje ma tu prědnosć, wósebnje strowje tych, ako su napśeśiwo wirusoju njamócne a słabe. My musymy se prědk glědaś, k lěpšemu tych, ako něnto našeje pomocy póderbje.

Bog njehobzwarnujo nas pśed wšyknymi hobśěžknosćami žywjenja. Ale wón jo nam zlubił, až buźo stawnje pśi nas a buźo nas njasć. We njewěstosći, we chórosći, we tšachu, a teke we smjerśi. Tu dowěru jo wón nam pódarił. Wón hutrajo wšu pinu z nami a źaržy nas pśi se.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś