Jim jo wažne, z lokalnymi akterami do dialoga pśiś, z nimi gromaźe źěłaś a jich pódpěrowaś

Awtor: Jill-Francis Ketlicojc stwórtk, 26. měrc 2020
W ramiku projekta walorizacije źěła Serbski institut teke na digitalnej dolnoserbskej bibliotece, ako dej lažki pśistup k pismojstwoju zmóžniś. To buźo raz nowy modul na boce dolnoserbski.de.

Z Dešna/Dissen. W drugem měrcojskem tyźenju njejsu hyšći pla nas napšawy płaśeli, ako je něnto mamy. Tak jo se srjodu, 11. měrca, ceło pó planje wótměła ta zjawna prezentacija projekta „Walorizacija imaterielnego kulturnego derbstwa Dolneje Łužyce w nimsko-słowjańskem konteksće“ w Domowniskem muzeju Dešno.

Pó pówitańskich a zawjeźeńskich słowach Babette Zenkeroweje (Domowniski muzej), jo Lutz Laschewski powšykne informacije k projektoju walorizacije prezentěrował. Wón jo docent na BTU, na katedrje za sociowědomnostne wobswětowe pšašanja, a pódpěrujo we tom projekśe Serbski institut ako eksterny sobustatkujucy.

Dalšne powědarje su byli ten źeń Kathrin Šwjelina (Domowniski muzej), Frank Kosyk (Domowina) a wót Serbskego instituta Fabian Jacobs, Hauke Bartels, Robert Lorenc a Pětš Šurman.

Wusměrjenje na turizm a góspodaŕstwo – nic jano

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś