Mě „Serby“: Jadna smuga ceri se pśez cełu Pólsku, druga pśez Česku

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 26. měrc 2020
Jadna wót wósymich kórtow z unikatnymi wejsnymi mjenjami, kótarež wustupuju jano na staroserbskem a staročeskem teritoriumje, za wuznaśim Wenzela wěsta wopokazń, až Słowjany su do stronow pśi Łobju a Soławje pśišli pśez Česku.
Wobalka nowych knigłow. Wóni płaśe 88 euro, skazaś je móžośo we kuždej knigłaŕni abo pśez internet w nakładnistwje baar.

Prědne Słowjany, kótarež su we 5. a 6. stolěśu se wusednuli we stronach pśi Łobju a Soławje (Saale), su pśišli z Českeje a Morawskeje. To se wuznajo z nejstaršeje warsty wejsnych mjenjow ‒ pišo mjenjowědnik Walter Wenzel we swójich nejnowšych, 300 bokow tłustych knigłach „Die slawische Besiedlung des Landes zwischen Elbe und Saale ‒ namenkundliche Studien“. Te same su pśed krotkim wujšli w nakładnistwje baar.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś