Teke za Dolnych Serbow jo měł wjele wušej

Awtor: Horst Adam stwórtk, 26. měrc 2020
František Vydra. Foto: z archiwa Nowego Casnika

Ze susednego bliskego českego kraja jo se dostała tužna powěsć do serbskeje Łužyce, teke do Dolneje Łužyce. Tam jo zwěrny a wjeliki pśijaśel Serbow na kóńcu februara wumrěł. Jomu se groni dr. František Vydra a wón jo był 86 lět stary.

Česki spisowaśel a basnikaŕ Milan Hrabal z Warnoćic (Varnsdorf), ako jo rowno taki wjeliki pśijaśel Serbow, jo w górnoserbskem casniku „Serbske Nowiny“ spomnjeł na zamrětego dr. Františeka Vydru: Wón jo se 9. nowembra 1933 naroźił, jo wuknuł na gymnaziumje w měsće Dečin, a tam jo se zmakał z młodymi Serbami, ako su tam teke wuknuli. Pótom jo se wudał do města Liberec, źož jo pó lěśe 1945 pilnje studěrował – nejpjerwjej pedagogiku a pózdźej hyšći engelšćinu a sorabistiku. A teke tam jo se zeznał ze studentami z Łužyce, a jano jadno lěto jo trjebał, aby serbsku rěc wjelgin derje nawuknuł. Zachopił jo se interesěrowaś za Łužycu.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś