„Tato“ k cesći Měta Pernaka a druge. Co stoj w nowem Rozglěźe?

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 26. měrc 2020
Wobalka nejnowšego Rozglěda: Fotografija ze serije „Dopomnjeśa drugich“ fotografowki Yvonne Mostoweje.

We rubrice Glědanja, we nastawku „Zmakanja ze serbskeju rěcu kóńc lěta 2019“ wulicujo Christiana Piniekowa z Chóśebuza wót njelubych a lubych reakcijow luźi na serbsku rěc. Roznosowaŕ casnikow, kótaryž jej pśiwołajo „serbska riś“ (na serbske!)... Fyzioterapeutka, ako we praksy se zgłosom źerjo „hier wird Deutsch gesprochen!“... To su te njelube nazgónjenja, na kótarež teke awtorka njejo pśemógła ned pšawje reagěrowaś – kaž sama pśiwdajo. Ale teke pśichylnosć a lubosnu narskosć jo wóna nazgóniła: Lěc wobźělnica kursa, sobuźěłaśeŕka šulskego amta abo pśedawaŕka w bio-loźe – pśi nich jo awtorka měła to cuśe, až su serbskej rěcy pśichylone a ju respektěruju. A wóna naslědku se pšaša, co a kak mógli cyniś, aby to „rozterganje łužyskich dušow“ a stare rany zažyli.

*

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś