Cas k pyšnjenju jatšownych jajow

Awtor: Marion Hirchowa stwórtk, 26. měrc 2020
Wjeleseraku wustajeńcu w Drjowku bóžko njamóžośo se tuchylu woglědaś. Ale wužywajśo ga ten cas, aby sami jatšowne jaja mólowali. Nejrědnjejše móžośo w muzeju za wuběźowanje wótedaś. Foto: M. Hirchowa

Z Drjowka/Drebkau. Muzej Serbska tkajaŕska śpa jo tuchylu dla aktualneje krizoweje situacije zamknjony. Weto tam pytaju nejrědnjejše jatšowne jajo 2020 a pšose wšyknych kreatiwnych, źiśi a dorosćonych, aby se wó nejrědnjej mólowane jajo wuběźowali. Až do jatšownego pónjeźelego mógu wugótowane jaja se w Serbskej tkajaŕskej śpě wótedaś. Za to pón dejśo pśi nabocnem zachoźe muzeja zwóniś. Moto lětosnego wuběźowanja jo: „Wóskowane, wobšywane abo škrabane – kužde jajo dostanjo městnaško.“

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś