Jo wjele wugbał za zdźaržanje rěcy, drastwy a nałogow

Awtor: Manfres Hermaš stwórtk, 19. měrc 2020
Dieter Redo ze Slěpjańskim słownikom we rukoma. Foto: Jan Kral

Tužna powěsć jo k nam pśišła: Dieter Redo, lawreat Zejlerjowego myta 2018, jo 10. měrc pó śěžkej chórosći zamrěł.

W slěpjańskej wósaźe jo njabogi wjele zasłužbow sebje dobył pśi zeźaržanju rěcy, nałogow a tradicijow. Dieter Redoju, naroźonemu 12. februar 1942, jo wósebnje slěpjańska serbska rěc na wu­tšobje lažała. Jomu dejmy se pśedewšym źěkowaś za to, až jo ze swójimi zběrkami a zapiskami kurs tudskeje rěcy iniciěrował.

Wón jo južo ako dwanasćolětny gólc chopił ludowe spiwanja zběraś a zapisowaś. Pózdźej, ako jo k luźam chójźił šlachtowat, jo wót 1950tych do 70tych lět nazběrał wó 60 dalšnych slěpjańskich spiwanjow. Mimo jogo źěła by to derbstwo na pśecej zgubjone było.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś