Serbska dupnica pla jsy Obercrinitz

Awtor: Werner Měškank stwórtk, 05. měrc 2020
Njejo lažko, puś k tomu ako „Wendischer Taufstein“ znatego kamjeniska namakaś. Awtoroju jo nadpadnuło, až kamjenje wokoło njogo zazdaśim krejz twórje. A za tym kamjenjom jo měłka zemska dupa póznaś. Fota: W. M.

Jaden z nejzajmnjejšych pśirodnych pomnikow w něga słowjański zasedlonych nimskich stronach w Rudnych Górach jo kamjenisko, lažece na powjerchu pagórki něźi połtera kilometra na połnocy gmejny Obercrinitz. Wóno lažy na wusokosći 465,5 metrow nad głaźinu mórja a wobstoj z wjelikozernkatego porfyrowego zornowca (granit). Starstwo togo kamjenja su geologi pówoblicyli z něźi 348 milionami lět.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś