Wósebne sukno ako kulisa

Awtor: Michael Hilbig stwórtk, 05. měrc 2020
Pśez ceły spótny cas buźo kopija Małego Žytawskego spótnego sukna wisaś we Nimskej cerkwi. We pśiducych tyźenjach buźo how kuždu srjodu zeger 18:00 ekumeniska pasiońska nabóžnina k wěstej temje. Foto: M. Helbig
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś