Jo zakórjony we wěrje a dawa ju dalej

Awtor: Andreas Kirschke stwórtk, 27. februar 2020
Manfred Hermaš z Rownego. Foto: A. K.

Starej starjejšej Manfreda Hermaša stej kšuśe woplěwałej swóje rituale. Za blidom bu bjatowane, a tek gaž stej se lagnułej. Gaž su zakšajili nowu pókšytu, jo starki nacerił kśicu nad klěbom. „To jo było znamje pónižnosći pśed žywjenim a źěkownosći za žni“, wulicujo Manfred Hermaš ze swójog źiśetstwa. Starjejšej stej wjele źěłałej, ako góle jo toś zwětšego labował pla starjejšyma maśerje, Głowkojc Any a Mata (Matthäus) w Brězowce. Doma su serbske powědali, slěpjański. Nimsku rěc jo pachoł nawuknuł, ako jo był pěś lět.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś