Wjele idejow z togo casa jo se dopołniło

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 13. februar 2020
Tej gósća Serbskego blida Fryco Kšamaŕ a Sabina Siegowa (wót pšawego boka), kuratorka Serbskego muzeja Christina Kliemowa a Christiana Piniekowa, jadna wót šesćich woglědari, ako su ten wjacor pśišli. Foto: G. W.

Z Chóśebuza/Cottbus. Na ten wichorojty cas pśi kóńcu DDR a na politiske pśewrośenje su se dopomnjeli wobźělniki Serbskego blida w Měsćańskem muzeju, mjazy nimi tej pśepšosonej wósebnej gósća: zastupna direktorka Załožby za serbski lud Sabina Siegowa a drjenojski ex-šołta Fryco Kšamaŕ, z rodom z wótbagrowanego Liš­kowka. Rozgrono jo stojało pód motto „Politiske pśewrośenje – co jo Serbam pśinjasło?“

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś