Na serbskej drastwje jim wjele lažy

Awtor: Jill-Francis Ketlicojc stwórtk, 13. februar 2020
Pśijaśelce Franciska Šwjelic (nalěwo) a Jodie Pipcyc (napšawo) studěrujotej zwenka domownje – weto stej na zapusće pódla. Fośe: J.-F. K.

Z Drjenowa/Drehnow. Tudy swěśe pśecej prědnu njeźelu we februarje swój młoźinski zapust – tak jo nam to rozkładł Steffen Kuderer (21), kenž jo cele fryšny w swójom amśe ako wjednik tudskeje Domowinskeje młoźiny a stakim k prědnemu razoju zagronity za tudski zapust.

Jomu se spódoba, až datum jo lětosa rowno na drugi februar padnuł. „02.02.2020. To dajo jano jaden raz, to jo južo něco wósebnego,“ jo gronił. Z datumom su w Drjenowje pótakem gluku měli – z wjedrom wšak mjenjej. Ako tych 23 pórikow jo se w kjarcmje „Jagdhof“ z prědnymi rejami za pśeśěg wugrěło, jo lěbda hyšći chrakpka padnuła. Ale pśisamem w samskem momenśe, ako su wujšli, aby se za kupkowe foto pśed kjarcmu zestupali, jo ten dešć se zachopił a njejo kśěł pśestaś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś