Nejrědnjejše serbske jatšowne jaja 2020

Awtor: Jill-Francis Ketlicojc stwórtk, 13. februar 2020
Z Budyšyna/Bautzen. Spěchowański krejz za serbsku ludowu kulturu z. t. pśewjeźo lětosa swójo „67. wuběźowanje wó nejrědnjejše serbske jatšowne jajko “. Kśě zasej wšyknych lajskich wuměłcow pšosyś, swóje nejrědnjejše jajka za wuběźowanje zapódaś. Slědny termin za wótedaśe kolekcijow za wuběźowanje dorosćonych jo pětk, 28. februara. Wótedaś móžośo jajka w Budyšynje abo w regionalnych běrowach Domowiny a Załožby. Njewótwisna jury rozsuźijo wó dobyśarjach. Wuzjawjenje a mytowanje dobyśarjow wuběźowanja za dorosćonych se wótmějo na swětosnem wótwórjenju 29. Serbskich jatšownych wikow 7. měrca w Serbskem domje w Budyšynje. Wuběźowanje za źiśi a młodostnych se pśewjedujo separatnje. How jo termin wótedaśa srjoda, 15. apryla 2020. Mytuju se kolekcije (3 wudute kokošyne jaja), ako su ze znatymi serbskimi technikami z tradicionelnymi srěd­nosćami wupyšnjone. Dokradnjejše informacije wó wuměnjenjach a městnosćach wótedaśa kolekcijow namakajośo na internetowem boce Domowiny www.domowina.de; menij: medijowy wobłuk > casnikaŕske powěźenki abo news. Kontakt: 03591 / 550 108, foerderkreis@sorben.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś