Cerkwina woklapnica lěta 2019

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 23. januar 2020
Georg Thimme, nowy promšt Chóśebuskego wokrejsa. Foto: J. D.

We jsach su woklapnice, źož pśepowědaju to slědne lěto. Woklapaś comy how, což jo se 2019 tšojło w našej cerkwi. Pór personelnych změnow jo było w cerkwinem wjednistwje. W aprylu jo krajna synoda wuzwóliła Christiana Stäbleina ako nowego biskupa za krajnu cerkwju Barliń-Bramborska-šlazyńska Górna Łužyca. W nowemberje jo stipił do swójogo nowego amtu ako naslědnik biskupa Markusa Drögego.

Chóśebuski cerkwiny wokrejs ma nowego promšta, Georga Thimmego. Wólbna synoda jo se w juniju za njogo rozsuźiła ako naslědnika promštowki Ulriki Menzeloweje, ako jo Serbam bliska była. Promšta Thimmego su w septemberje nutś wjadli do amta. Nowy jo teke faraŕ Matthias Scheufele, wón nawjedujo wót decembra kórjeński „Centrum za dialog a změnu“. Jogo pśedchadnik Burkhard Behr jo ten centrum južo 1. měrca 2019 spušćił.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś