Serbske cerkwje su jich inspirěrowali k rozgronoju

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 23. januar 2020
Chytše rozgrono pśi góźbje finisaže wustajeńce „Serbske cerkwje mjazy Lubijom a Luborazom“ w Lüchowje we Wendlanźe. Foto: Bernd Bruno Meyer

Z Lüchowa we Wendlanźe. Hyšci w nowemberu jo se tudy dokóńcowała drogujuca wustajeńca „Serbske cerkwje mjazy Lubijom a Luborazom“, pśigótowana wót Serbskego muzeja w Chóśebuzu. Pśi tej góźbje jo źěłowy krejz pśijaśelow Wendlanda pšosył na finisažu do cerkwje swěteje Agnješki w Lüchowje, źož su stojali te 17 toflow z wopisanim serbskich cerkwjow w łužyskich městach, źož wejsanarje a serbske měsćanarje su měli něga namše ze serbskim prjatkowanim.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś