Su jomu pśi kašću spiwali na serbske

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 16. januar 2020

Z Barlinja/Berlin. Wěcej ako 100 luźi jo se zgromaźiło stwórtk tyźeń na kjarchobje w Barlinju-Lichterfelźe, aby dali slědne bóžemje Měto Pernakoju, serbskemu procowarjeju, ako jo tudy njezjapki 8. januar wu­mrěł. Pśi kašću w kjarchobowej hali jo faraŕ Helmut Hupac źaržał Bóžu słužbu, faraŕ Cyril Pjech we prjatkowanju wobspominał zamrětego ako lubujucego cłowjeka a nana, kótaryž jo wjele swójej familiji dał, a jo był we cełem wjelgin pśijazny luź. Na serbske jo wón lazował artikel k cesći zamrětego z Casnika, z pjera dr. Madleny Norbergoweje. We hali a pśi rowje jo Juliana Barukojc wuspiwała kjarliž Něnt comy śěło zakopaś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś