Wjele wěcej ako strowa wóda a para

Awtor: Horst Adam stwórtk, 09. januar 2020
Za źiśi maju we Słowakskej wjele wušej. We wjelikej kupnicy w Pieštanach mógu źiśi rědnje grajkaś a se rozwjaseliś.

Chtož pśebywa dwa tyźenja we Słowakskej a jich rěc dosć derje rozmějo, ten, to se wě, jo teke nar-ski, kak docełego w tom kraju wuglěda w politice, na góspodaŕskem a socialnem pólu. A to wósebnje teke dla togo, dokulaž jo se tam zachopił pśed něźi 30 lětami rowno tak ako w něgajšnej DDR kradu nowy politiski cas. W lěśe 1990 su tam powalili socialistiski system a 1993 bu załožona Republika Słowakska ako samostatny stat. To groni, až su se źělili wót susedneje Českeje. Což su se we Słowakskej wěcej žycyli ako w Českej. To stej byłej dwě wjelgin wažnej tšojeni, ako njejstej byłej zewšym tak lažkej. Stej nowo póstajiłej cełe žywjenje słowakskich luźi, a to wšo jo se wupominało a dalej wupominaju wjele mócy a rozměśe wobydlari. Za nich jo to pśinjasło „plus“ a „minus“.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś