Ze starych casnikow

Wót łojśa wjelikich walrybow daloko pódpołnocy

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 09. januar 2020
Łojśe walryby. Drjeworězba z lěta wokoło 1850. Awtor njeznaty.

Nawłos pśed 170 lětami jo faraŕ Mato Nowka z Módłeje, pisaŕ a wudawaŕ Bramborskego serskego Casnika, wótśišćał tšojenje wót walrybow-łojśa w dalokich stronach pódpołnocy. Nam jo se to wulicowanje tak spódobało, až smy se zazwólili, jo teke našym lazowarjam k lazowanju pórucyś. Tencas su take drogowaŕske wulicowanja w Casniku byli burskim luźam w Łužycy kaž wokno do swěta, a wóni su z njogo zgónili, co se we dalokich, za nich eksotiskich stronach tšojło.

Bramborski Serski Casnik 49/1849, srjodu, 5. december 1849 (1. źěł)

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś