Wuknica jo powědała serbski tekst za nowy film

Awtor: Horst Adam stwórtk, 09. januar 2020
Vanesa Thielojc, wuknica a serbšćinaŕka w šuli w Bórkowach, jo powědała serbski tekst za nowy film wó Bórkowach. Serbska ceptaŕka Maria Šulcojc jo jej pomagała. Foto: Karin Tšukowa

W oktobrje 1990 bu załožony Biosferowy rezerwat Błota, a w aprylu 1991 jo UNESCO ako gremium UNO jen pśiwzeła do wjelikeje licby takich bio-rezerwatow na cełem swěśe.

Błotojski rezerwat, kótaryž nawjedujo wót wšogo zachopjeńka Eugen Nowak, jo 475 kwadratnych kilomejtari wjeliki, a wón jo rozdźělony do 23 mjeńšych stronow za šćit pśirody a do 7 jědrowych conow (Kernzonen). Wokoło 1570 kilomejtari dłujke su Sprjewja a druge rěki, tšugi a groble, a dogromady 37 jsow we wokrejsach SPN, OSL a LDS lažy w biosferowem rezerwaśe. K tej wjelgin bogatej a pisanej naturje słušaju mjazy drugim 850 wšakich mjatelow, 113 mušelow a slinikow, 36 wšakich rybow, 140 wšakorakich ptaškow a wokoło 900 bomow, krickow a drugich rostlinow.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś