Jeje rada a ekspertize su Serbam wjelgin pomogli

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 09. januar 2020
Dr. Renate Harckowa – pomocnica a fachowa raźiśelka Serbskeje rady a drugich serbskich gremijow. Foto: Ines Neumannojc

Mjazy dolnoserbskimi aktiwnymi Domowinaŕkami a Domowinarjami jo wóna ako aktiwistka a pomogaŕka Serbow pśeliš derje znata: dr. Renate Harckowa. Pśi wšyknych tšojenjach a rozwězanjach, źož jo juristiske pśewóźenje trjebne, pomoga wóna ze swójimi myslenjami a dobreju radu... Na samem kóńcu starego lěta jo wóna swěśiła 65. narodny źeń, a pónjeźele, 6. januar, jo wjele luźi jej na gósćinje w bramborskem parlamenśe w Pódstupimje gluku žycyło. Mjazy nimi teke serbske luźe z Dolneje a Górneje Łužyce.

Pytaš-li luźi, kótarež su we slědnych lětach Serbam aktiwnje pśi boce stojali, ga dejš na kuždy part dr. Renate Harckowu wobspomnjeś. Wóna źěła njespektakularnje a sćicha a njenaběgujo pśi tom nikogo.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś