Na pódpołnocnem boku dwórnišća budu twariś

Awtor: Jill-Francis Käthlitz stwórtk, 09. januar 2020
Z Města/Cottbus. Pódpołnocny bok dwórnišća ma mjaztym ako kulturny centrum młoge bitowaś: Do něgajšnego Großenhainskego dwórnišća, ak jo ako twaŕski pomnik wustajony, su załožeński centrum (Gründungszentrum) „Zukunft Lausitz“ a dwě galeriji zaśěgnuli. Mimo togo wobogaśijotej Club Scandale a lokal pód gołym njebjom Prima Wetter kulturne žywjenje. Ale tamna infrastruktura póchada hyšći ze slědnego stolěśa. Togodla planujo Město wót kóńca februara pśetwarjenje pódpołnocnego pśistupa k dwórnišćoju ako dalšnu kšoceń we wuwiśu města. Pśiwózna droga (Güterzufuhrstraße) buźo wutwarjona, dostanjo chódnik na kuždem boce a dosć šyroke wobrotnišćo (Wendepunkt) ako kóńcny źěl. Pór nowych parkowańskich městnow dej nastaś. A płoń mjazy Großenhainskim dwórnišćom a wuchadom tunela dej byś atraktiwnjej wugótowana z bomami a ławkami. Teke nowy kanal za wóduwótpušćenje tam do zemje spóraju. Ale lěc respektiwnje kak buźo brach kólasowych stojadłow na pódpołnocnem boku dwórnišća rozwězany, njejo hyšći wěste. To planowane pśetwarjenje dej 746.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś