Serbska namša gódy: Źiśi su zaswěśili swěcku

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 02. januar 2020
Chor Łužyca spiwa na gódownej namšy w Serbskej cerkwi. Na kóńcu namše su pśipowěźeli teke tu pśiducu serbsku namšu: Ta sama, muzikowa, buźo južo pśiducu njeźelu, 5. januar w Žylowje. Foto: Michael Helbig
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś