Matthias Scheufele jo w amśe

Awtor: Andreas Kirschke stwórtk, 19. december 2019
Generalna promštowka Therese Rineckerowa žognujo fararja Scheufelego, na mšy na tśeśem adwenśe. Foto: Jana Drews

Z Kórjenja/Kahren. Až Matthias Scheufele jo nowy wjednik cerkwinskego „Centruma za dialog a změnu“ (Zentrum für Dialog und Wandel), smy južo pisali. Tśeśi adwent, 15. decembra, jo generalna promštowka Theresa Rineckerowa jogo zawjadła do togo amta, na namšy w Nimskej cerkwi.

Faraŕ Matthias Scheufele (62) co pśewóźowaś luźe, pšosyś na dialog a gromadu wjasć šćitarje wobswěta, pśiwisniki a pśeśiwniki brunice. Pšawje zachopiś źěłaś buźo 1. januara, pśewzeł jo ten amt ako wjednik „Centruma za dialog a změnu“ južo 1. decembera. (Centrum financěrujotej krajna cerkwja EKBO a te styri łužyske cerkwine wokrejse we tej krajnej cerkwi. To źěło jo za njogo wobgranicowane na pěś lět, to groni až faraŕ Scheufele buźo pśestaś, gaž se tak a tak sednjo na wuměńk. Wón groni: „Cu blisko luźam byś a je pśewóźowaś w komplicěrowanem casu strukturoweje změny. Mě njejźo wó politiske cele.“

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś