K dopomnjeśu na znatego komponista Hinca Roja

Awtor: Alfons Wicaz stwórtk, 19. december 2019

Z Klětnego/Klitten. Hinc Roj, znaty a angažěrowany serbski komponist z Klětnego (Klitten) w Górnej Łužycy, jo we 92 lěśe swójogo žywjenja na 10. nowemberu zamrěł. Wón jo se naroźił ako syn serbskeju starjejšeju w Cymplu pla Klětnego. To muzikaliske wobdarjenje jo derbnuł wót swójogo starego nana Jana Wujca, ak jo był wejsny gerc. Pśez starego nana a mamu jo wón wobchował swóju serbsku identitu,

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś