Šwjela jo pisał synoju listy do Marokko

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 05. december 2019
Wurězk originalnego wopismo z casa, ako młody Bogumił Šwjela jo wuknuł na gymnaziumje Friedricha Wilhelma. Censura we fachu „łatyńska rěc“: dosegajucy. Foto: G. Wieczorek

Z Chóśebuza/Cottbus. Dr. Dieter Šwjela (78) z Essena jo pónjeźele Serbskemu muzejoju pśepowdał tłustu mapu z originalnymi wopismami, listami a drugimi dokumentami swójogo starego nana fararja Bogumiła Šwjele. K nim słušaju mjazy drugim rukopisne wopisma z censurami z casa, ako Bogumił Šwjela jo chójźił do Gymnaziuma Friedricha Wilhelma w měsće, mjazy nimi teke to kóńcne wopismo zdrjałosći z lěta 1894. Teke wopismo wobstanego drugego teologiskego eksamena jo pśipódla, a z casa pó wójnje cłonkojski wupokaz SED (!) a Domowiny (wobej z lěta 1947, lěto pśed jogo smjerśu). Wósebnje interesantne su pak listy, kótarež Bogumił Šwjela, bydlecy w Rudolfstaśe, jo pisał swójomu synoju Martinoju abo šwigerźowce Hildegarźe, mjazy nimi take, ak Šwjela jo pósłał do Marokko, do garnizonowego městaška Ksar Es-Souk (źinsa Er Rachidia) srjejź pusćiny, źož jogo syn Martin jo ako nimski wójak pśi kóńcu wójny we wójaŕskem popajźeństwje sejźeł. Wušej togo su we mapje wuchowane listy, ako Martin Šwjela a Karlo Jordan stej sebje słałej.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś