Do „Bunte Bude“ mógu luźe w lěśu pśiś na wuměłstwowe workshopy

Awtor: Stefanie Krautz stwórtk, 28. nowember 2019
Štemple (z vinyla) a štempelowe źěła.

Łaz ma dwě městnje, źož wuměłstwo nastanjo. „Kunsthaus“ jo jadno. Druge jo „Bunte Bude“, źož Susanne Kruse wót 2013 ma (na dwórje swójogo partnarja) źěłaŕnju. Tam pšosy w lěśu na workshopy, źož dorosćone a źiśi mógu kreatiwne byś, z barwu, šćotku, štempelom a dalšnymi materialami a swět barwow a formow za sebje wupytaś. W źěłaŕni a zagroźe mógu luźe samo swěśiś.

Statkowańske pólo wót Susanne Kruse jo hyšći šyrše. Wóna źěła z intuitiwnym mólowanim a wuměłsko-therapeutiski z jadnotliwymi a z kupkami. Wjele lět źěła Susanne Kruse ako grafikaŕka. Wóna jo wugótowała printowe medije, plakaty a flyery a prezentacij. Jeje znamje su štempelowe źěła, pyšne motiwy, ako jo štemplowała. Inspirěrowaś jo se teke dała wót módrośišća, což nastupa motiwy, na pśikład pśez kontakt ze Saru Gwiszcz. Pśecej, jo groniła, pyta za nowymi barwami a formami.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś