Prědny adwent

Awtor: Stefanie Krautz stwórtk, 28. nowember 2019
Hackertojc Tina, „junior-góspodaŕka“ žylojskeje gjartnaŕnje „Glodny“ srjejź adwentskich dekoracijow, ako su na pśedań we tej loźe. Ze pśedawanim jo spokojna, ale wěcej personala by se žycyła. Foto: S. K.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś