Wjas pśi jazorje, moderny swět a wuměłstwo

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 28. nowember 2019
Łazojski grod, to jo kněski dom z lěta 1856, jo južo lěpše case dožywił.
Tak wita Łaz woglědarje.W něgajšnej łazojskej kowarni, foto jo z knigłow „Laasower Dorfchronik“.

„Nowy Casnik“ jo se wudał do jadneje łužyskeje jsy ze serbskimi kórjenjami. Smy byli we Łazu, comy dodaś: we Łazu pśi Grabicańskem jazorje. Wšak znajomy pór łužyskich jsow z mjenim Łaz. Łaz, ako słuša k Wětošowu (tam smy byli), Łaz (Laasow) blisko Tšupca a Łaz (Lohsa) blisko Wórjejc, źož serbski basnikaŕ Handrij Zejler jo fararił. „Naš“ Łaz njejo domownja wjelikich poetow był, rědny jo weto. Wót teje jsy su prědny raz pisali 1377, wjele wót stawiznow jo zgóniś z „Laasower Dorfchronik“ z lěta 2002, ako jo Andreas Tartz napisał.

Wjele serbskego njejo namakaś we tej jsy. Pór serbskich nałogow woplěwaju: Principjelnje hyšći campruju, ale lětosa njejo se nicht wupórał na ten campor. Wóni zapaliju jatšowny wogeń a stajaju majski bom. Wušej togo rejtuju wó kołac, tak tradicionelny ako w Nowej Niwje ten nałog wu nich njejo.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś