Něnt wěźe, pśeśiwo komu deje graś

Awtor: Horst Adam stwórtk, 28. nowember 2019
Wóni su zastupowali Serbow pśi wulosowanju za EUROPEADU 2020: C. Škoda, F. Šwjela, H. Krawcyk, F. Hellnerowa, B. Delenk a F.-N. Sieg ((wót lěwa). Foto: ©Serbske koparje

Něnto jo jasne, chto budu te mustwa, pśeśiwo kótarymž dejtej serbskej mustwje žeńskich a muskich na zachopjeńku graś na EUROPEAŹE, pśi europskich mejstaŕstwach narodnych a etniskich mjeńšynow. Te se wótměju pśiduce lěto wót 20. do 28. junija w Korutańskej/Kärnten w Awstriskej. Jeje głowny organizator jo FUEN (Federalistiska unija europskich narodnych mjeńšynow), jej pśisłuša wušej 100 organizacijow a towaristwow w 35 europskich krajach, mjazy nimi z lěta 1990 teke Domowina. FUEN zastupujo wětšy źěl tych wokoło 300 narodnych mjeńšynow w Europje z wušej 100 milionow cłonkami. Jeje głowy partnaŕ pśi EUROPEAŹE a jeje pśigótowaŕ jo słowjeńska mjeńšyna w Awstriskej (Koroški Slovenci).

EUROPEADA se pśewjeźo głownje w 11 městach a gmejnach kołowokoło znatego Klopeinerskego jazora, kótarež jo znate a woblubowane za turizm, a w jadnej gmejnje w susednej bliskej Słowjeńskej. Te nejwažnjejše graśa na kóńcu turněra budu pón we wjelikem stadionje w Klagenfurśe (Celovec).

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś