17 towaristwow a komunow jo dobyło w serbskem wuběźowanju

Awtor: Horst Adam stwórtk, 28. nowember 2019

Ministaŕstwo za kulturu, slěźenje a wědomnosć w Bramborskej běšo lětosa napominało do wuběźowanja „Serbski pśichod: Łužyca – sorbisch-wendische Zukunft Lausitz“. Z tym jo kśěło pócesćiś a mytowaś projekty a jich iniciatorow, z kótarymiž se wósebnje serbska rěc a kultura woplěwaju a spěchuju. To jo dejał byś pśinosk k strukturnej změnje we Łužycy. Dogromady 50.000 euro jo ministaŕstwo k tomu k dispoziciji stajiło. W našej strategiji za Łužycu njocomy jano góspodaŕstwo, wědomnosć a slěźenje w Dolnej Łužycy dalej wuwiś, ale teke cełe kulturne žywjenje, jo k tomu groniła Ulrike Gutheilowa, ako jo w doněntejšnem bramborskem kněžaŕstwje ako kulturna statna sekretaŕka była zagronita za serbske nastupnosći.

Dogromady 17 towaristwow, iniciatiwow a komunow su mógali něnto mytowaś za wuspěšne wobźělenje na toś tom serbskem wuběźowanju. To jo se stało we wšakich kategorijach.

Jadno wósebne myto, za kótarež płaśe wšykne kategorije, jo dostał Serbski institut za swój internetowy portal www.dolnoserbski.de/www.niedersorbisch.de (10.000 €).

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś