„Wjele jo se zgubiło, ale wjele tež zeźaržało“

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 28. nowember 2019
Günter Pawliš z Lubochowa groni z kory: „To jo mě było pśeliš pesimistiske! Tak zlě ga njejo“. Fośe G. W.

Z Chóśebuza/Cottbus. Helmut Kurjo z Blunja, dłujkolětny póbratš a organizator serbskich nałogow a kulturnego žywjenja we swójej jsy, jo był cesny gósć filmowego festiwala pśed tśimi tyźenjami. Jomu a serbskej kulturje Blunja a wokolnych jsow su pósćili wósebny filmowy wjacor we Weltspiegelu, źož su se pokazali tśi filmy: Wenn Jan und Lenka Hochzeit machen (1956, wót Hansa Güntera Kadena), Pobraška – der Hochzeitsbitter (1987, wót Michaela Börnera) Kurjos Hof (1997, wót Pětša Rochy).

Moderatorka Grit Lemkowa jo južo pśed pokazanim filmow publikumoju pśigranjała, až we filmach jo pokazane, kak serbska rěc a kultura w Blunju jo we slědnych 50 lětach zajšła. Wósebnje we tom slědnem filmje Kurjos Hof jo serbska historija Blunja „dospiwana“, ten film jo kaž slědne bóžemje k roztylahyśu. Snaź nje­trjebnje ­– pśez take pśedsuźenje su pśiglědarje wordowali do śěžkeje mysli starcone južo pjerwjej, nježlic su prědne sceny wiźeli.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś