Koalicja jo se wujadnała, až Prožym wóstanjo

Awtor: Gregor Wieczorek stwórtk, 28. nowember 2019

Z Pódstupima/Potsdam. Bramborska ma ministaŕskego prezidenta: To jo zasej Dietmar Woidke (SPD). Wón jo wordował wuzwólony pśez bramborski parlament srjodu tyźeń z głosami noweje kněžaŕskeje „keniskeje koalicije“ (SPD, CDU a Zelene). Za njogo su zgłosowali 47 wótpósłanych (wót 87 dogromady). 37 wótpósłanych jo zgłosowało pśeśiwo njomu, tśo njejsu swój głos wótewdali (how: sich der Stimme enthalten).

To twarjenje nowego kněžaŕstwa jo dwa a poł mjaseca warnowało. We koaliciskem wujadnanju tych tśich kněžaŕskich partajow jo mjazy drugim wustajone, až žedna nowa wuglowa jama w Bramborskej njedej se załožyś daniž rozšyriś. Stakim jo ten tšach, až Prožym buźo se wótbagrowaś, nejpjerwjej wótchylony. „Ned za tym, ak nimske kněžaŕstwo tu kazń za wótstupjenje wót wugla wobzamknjo, buźomy to krajne planowanje pśepisaś“, stoj k tomu we wujadnanju.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś