„Mója wěra jo była mój šćit“

Awtor: Andreas Kirschke stwórtk, 21. nowember 2019
Faraŕ Reichelt w blunjańskej cerkwi. Foto: A. Kirschke

Z Blunja/Bluno. Pó tśich lětach wakance maju zasej dušepastyrja w blunjańskej farje. Wót julija ma dr. Stefan Reichelt ten amt a jo zagronity za jadnab 2.000 ewangelskich kśesćijanow w Blunju, Bjezdowach (Klein Partwitz), Zabroźe a we Jańskej wósaźe Wórjejce-Stare město. Ako Reichelt groni, maju jsy teje wósady serbski charakter. Wón co tak statkowaś, aby wóne jsy zasej wótžywili swóju serbskosć. Drastwina namša w Ptačecach (Tätzschwitz) jo jogo wjelgin gnuła, a wón znajo a cesći angažement tamnego towaristwa „Šulska a domowniska śpa“. Ako faraŕ su za njogo zawjeźenje Bóže słowa, dušowpastyŕstwo a funkcija koordinatora centralne nadawki. „Amt wejsnego fararja ma wjele fasetow“, jo Reichelt wulicował. „Móžoš swóje dary a talenty wuwijaś. Wu nas jo wjele aktiwnych wósadnikow, ako sobu mysle, sobu źěłaju. A luźe we jsach su mjazy sobu bliše ako w městach.“

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś