Jatšowne rejtowanje – tež w Pólskej

Awtor: Horst Adam stwórtk, 21. nowember 2019
To njejo z filma wó cowboyach, ale z filma wó jatšownem rejtowanju w Pólskej. Foto: Scena z filma

Filmy z Pólskeje – krotke a dlejše – su na kuždem filmowem festiwalu w Chóśebuzu mócnje zastupjone. Za to su załožyli samo wósebnu seriju z mjenim „Pólske horiconty“. We njej se pokažu głownje dokumentarne filmy z nowšeje historije a take, źož su zapópadnuli wšake hyšći žywe ludowe a kulturne tradicije w źinsajšnej Pólskej.

Lětosa jo w rěźe „Pólske horiconty“ było wiźeś sedym filmow, dogromady wušej wósym góźin dłujko. W nejkrotšem z nich su pśiglědarje něco wiźeli, což jo tež wu nas bejnje znate – ga to jatšowne rejtowanje. „KRZYŻOKI – DER OSTERRITT“ se tomu filmoju groni. Něnt wěmy, až se toś ten nałog njewoplěwa jano w katolskich stronach mjazy Budyšynom, Wórjejcami a Kamjeńcom. Teke w Pólskej jo taka tradicija žywa, a to we jsy Sternalice blisko města Opole. Ako su we filmje gronili, jo to pak ta jadnučka wjas w Pólskej, źož kužde lěto jatšownicu pó starej tradiciji rejtuju pó jsy a pó pólach. Jo to wósebny swěźeń a wjelike dožywjenje za cełu wjas a tych narskich gósći zbliska a zdaloka.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś